sabato 24 dicembre 2011

Pompei - Eumachiae L. F. Sacerdos Pub, Fullones


Pompei - Eumachiae L. F. Sacerdos Pub, Fullones.